Đánh giá tiện ích của công nghệ RFID

 

Barcode RFID
Phải tiếp xúc với SP, cần khoảng cách gần, ánh sáng đủ Khoảng cách thu phát sóng xa, không cần tiếp xúc, không phụ thuộc tầm nhìn
Đọc từng item một Ghi/Đọc đồng thời số lượng lớn đến 500 item/lần
Ghi/đọc chậm Tốc đọ đọc/ghi nhanh
Vì giới hạn đọc từng item một nên ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin chậm Thông tin cập nhật chính xác, kịp thời đến bộ phận quản lý
Giảm thiểu được sai sót của nhân viên nhưng vẫn còn thao tác thủ công Giảm thiểu được sai sót của nhân viên vì không thao tác thủ công nhiều
Kiểm kho chậm vì phải quét từng item Công tác kiểm kho nhanh chóng, hiệu quả
Nâng hiệu quả quản lý, nhưng chưa nâng được năng suất lao động Nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, giảm chi phí vận hành
Phụ thuộc vào việc nhập liệu của nhân viên Xử lý theo thời gian thực (Real time)

Các tiện ích cộng thêm để đạt hiệu quả quản tốt nhất :

  • Ứng dụng riêng trên thiết bị di động cầm tay cho người quản để theo dõi (doanh số bán trong ngày, hàng hóa nhập/xuất…)
  • Cảnh báo các hàn
  • g sắp hết/hoặc Ứng dụng riêng trên thiết bị di động cầm tay cho người quản để theo dõi (doanh số bán trong ngày, hàng hóa nhập/xuất…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *