Giải pháp vận hành công nghệ RFID

  • Dựa trên kinh nghiệm đã triển khai nhiều giải pháp phần mềm quản lý cho doanh nghiệp, thì giải pháp phần mềm áp dụng công nghệ RFID đang là hiệu quả nhất.
  • Không chỉ là giải pháp phần mềm đơn thuần, nó là sự kết hợp toàn vẹn dựa trên thế mạnh của từng mảng công nghệ khác nhau.
  • Là công nghệ “xác minh” đối tượng dựa trên công nghệ nhận dạng không tiếp xúc RFID.
  • Là nền tảng phát triển phần mềm hiệu quả và thông dụng nhất NET Framwork 4.5, đây là nền tảng phát triển phần mềm hiệu quả cho việc phát triển chức năng mới của phần mềm cũng như trong việc bảo trì nhằm một mục tiêu duy nhất: làm cho phần mềm của mọi khách hàng luôn trong trạng thái sẵn sàn, hoạt động, không gián đoạn.
  • Cùng các tiện ích/ứng dụng được phát triên trên nền hệ điều hành Android/IOS/Windows 10 mobile mang tính di động cao, hỗ trợ quý khách hàng làm việc mọi lúc mọi nơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *