Quản lý tài sản giặt ủi của khách sạn

Cắt giảm chi phí và thời gian vận hành của nhân viên

  • Việc giao nhận hàng của quản lý buồng phòng cho nhà giặt được nhanh chóng, chính xác (Hệ thống đếm 500 sản phẩm trong khoản vài giây) thay cho việc điếm thủ công hiện nay;
  • Hệ thống tự đếm từng loại mặt hàng khi lẫn lộn mà không cần phân loại tay

Nâng năng suất lao động

  • Bằng việc giảm thời gian thao tác khi giao nhận hàng, nhân viên buồng phòng có nhiều thời gian làm các công việc khác

Giảm tối đa mất mát và nhầm lẫn hàng

  • Kiểm soát đúng mặt hàng của Khách sạn mình, không bị nhầm lẫn với hàng kém chất lượng hơn của các Khách sạn khác do nhà giặt giao nhầm

Thống kê chu kỳ giặt và vòng đời sản phẩm

  • Thống kê được số lần giặt, thời gian sử dụng để xác định vòng đời sản phẩm, phục vụ việc tính khấu hao
  • Lập được kế hoạch mua hàng mới được hiệu quả hơn từ đó giảm được chi phí lãng phí khi mua thừa, thiếu…

Kiểm soát quá trình lưu chuyển hàng giặt hiệu quả hơn

  • Theo dõi và kiểm soát được mọi lúc mọi nơi số lượng kho hàng sạch và bẩn (Nhập-Xuất-Tồn kho)