Thẻ RFID chịu nhiệt cao

Thẻ chịu nhiệt cao, dùng trong môi trường SX công nghiệp như : SX cọc bê tông (chịu nhiệt khi hấp cọc),…