Thẻ tròn RFID

Với nhiều loại và kích thước khác nhau có thể sản xuất theo yêu cầu của người sử dụng

  • Chống ngiễu kim loại
  • Chịu nhiệt cao,…