Hộp nối các cảm biến lực

– Tiêu chuẩn bảo vệ IP68, IP69

– Bề mặt hộp đấu nối dây tín: 2R theo tiêu chuẩn DIN EN 10088-2
– Nhiệt độ khu vực hoạt động -30◦C…+80◦C
– Nhiệt độ khu vực hoạt động trong môi trường cháy nổ -20◦C…+60◦C
– Nhiệt độ khu vực lưu trữ -30◦C…+80◦C
– Đầu xiết cáp tín hiệu làm bằng kim loại Ex EMC
– Niêm phong (Seal) Niêm phong EMC
– Nhiệt độ khu vực hoạt động của dây tín hiệu