Soltech iPharma

Ứng dụng chuyên cho các của hàng thuốc tây: đáp ứng các yêu cầu quản lý của nhà thuốc chỉ trên 1 thiết bị điện thoại cá nhân.

Tel : 0909.349427

Email : sales@soltech.com.vn