Soltech iCoffee-App Quản Lý Bán Hàng

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

1. Ứng dụng trên thiết bị di động: mở file sCoffee.apk ứng dụng tự cài đặt (App)

Giao diện của App:

 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

1. Ứng dụng trên thiết bị di động: mở file sfee.apk ứng dụng tự cài đặt (App)

Giao diện của App:

 

Cà Phê

Ứng dụng Order, Pha chế và Quản lý chuỗi cà phê, nhà hàng