Soltech iWork

Ứng dụng:

  • Quản lý công việc
  • Quản lý tiến độ dự án
  • Quản lý giao việc, nhắc nhở thự hiện