Thẻ dán dùng cho ngành may mặc

Thẻ RFID dùng cho ngành may mặc : có thể thu hồi tái sử dụng khi áo quần được bán